parallax background

Aykut Bora – İnsan Kaynakları Sunum

Sterilizasyon cihazı ürün tasarımı ve kurumsal sunum | Umut Avcı
Sterilizasyon Cihazı Tasarım ve Sunum
18.09.16
 

İnsan kaynakları konusunda tüm dünyada kabul gören pek çok ödülü almış, sektöre yıllarını vermiş, insan kaynakları uzmanı Aykut Bora için hazırladığım insan kaynakları powerpoint sunum çalışması

Çalışanların ve iş verenlerin memnuniyetini arttırmak ve mutluluğunu devam ettirmek için özel bir insan kaynakları sistemi geliştiren Aykut Bora için hazırladığım insan kaynakları powerpoint sunum tasarımının detaylı görünümüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hazırlanacak insan kaynakları power point sunum, öncelikle sektörü genel olarak inceleyerek başlayacak sonrasında Aykut Bora'nın kişisel özgeçmişini, aldığı ödülleri ve geliştirdiği insan kaynakları sistemini çok detay vermeden ama anlaşılır olacak şekilde düzenlemeyi daha doğru buldum ve bu planlamaya uygun olacak şekilde içeriği düzenledim.

Powerpoint sunum içeriğinin ciddiyetinin bakan kişiye geçmesini sağlamak için tasarım temasındaki renk seçimini mavi olarak belirledim. Çalışmayı 21 sayfa olacak şekilde planlandım ve ara renkler flat renk olacak şekilde konumlandırdım. Her bölüm geçişi için özel bir seperatör hazırlayarak sunumu PDF ve Powerpoint versiyonları ile hazırlayıp çalışmayı tamamladım.